klinikkens behandlerrum med elektrisk briks

BEHANDLINGER

BLiV KLOGERE PÅ
DET VI TILBYDER

Hvilken muskelterapi ANBEFALES du AT vælge

40 min. behandling anbefales til at vedligeholde eller til en specifik akut skade
<—————-

60 min. behandling anbefales til vedligeholdelse og til specifikke områder, hvor problematikken allerede er kendt
<————

80 min. behandling anbefales ved første behandling. Hele kroppen afdækkes ift. dine specifikke smerter, spændinger, hævelser og skader i muskulaturen
<———

100 min. behandling anbefales når hele kroppen og ansigt ønskes masseret, og der samtidig skal være tid til at gå i dybden med særlige fokusområder
<——

Ved helkropsbehandling står hvilke områder massagen kan dække. Hvor mange vi når, afhænger af om der fokuseres mere på et særligt område eller specifik problematik.

Læs nærmere om behandlingsteknikkerne

Reflekszoner er bestemte punkter i ansigtet. Ligesom vi har reflekszoner på fødderne, findes de også i ansigtet. Der arbejdes med disse reflekszoner samt energibaner (meridianer) og centralnervesystem. Det er en teknik, som årsagsbehandler frem for at symptombehandle.

Zoneterapi via ansigtet!
Ansigts Refleksterapi er sammensat af elementer fra forskellige teknikker: Traditionel Akupunktur, Kraniosakralterapi, Kinesiologi, Cyberteknik, Zoneterapi fra forskellige kulturer, Japansk Akupunktur, Ansigtsmuskelstimulering og Neurologiske koncepter.

Når de forskellige refleksområder og punkter på kroppen påvirkes, stimuleres hormonsystem, blodkredsløb, organer og muskler, kemiske processer samt reflekser til hjernecentre. Via centralnervesystemet har det tilknytning til de nævnte organer og systemer. Således er det muligt at påvirke kroppens funktioner til at fungere optimalt i forhold til det enkelte menneskes ubalancer.

Ved stimulering af neurologiske områder (zoner) og punkter sendes elektriske impulser via centralnervesystemet til hjernen. Den fortolker og oplader neurotransmittere, som sendes videre til kroppens organer og kirtler. Herved reguleres alle kroppens funktioner. Muskler afslappes og kroppens selvhelende processer går i gang. Ved stimulation af hormon- og lymfesystem balanceres kroppens immunforsvar og udskillelsen af affaldsstoffer sættes i gang.

Ansigts Refleksterapi Sorensensistem™ er blevet udviklet over de sidste 40 år af den internationalt anerkendte danske zoneterapeut Lone Sørensen.

NMS står for Neuromuskulær magnetisk stimulering, og er reelt et instrument i ansigts refleksterapi. Behandlingen opfattes afslappende og afstressende for mange, selvom der anvendes faste tryk og strøg.

Hele kroppen kortlægges via manuel stimulering af reflekszoner og punkter i ansigtet. Med Neuropoint magnetisk pen behandles herefter op til 3 nervepunkter, triggerpunkter eller akupunkturpunkter. Pennens magnetiske funktioner aktiverer det elektriske flow i nervesystem og meridianer.

Magnetisme øger den elektriske frekvens i nervebaner relateret til punkter placeret på huden i ansigtet, på hænder og kroppen. Neuropoint magnetisk pen øger de elektriske frekvenser langt mere end det er muligt ved manuel stimulering og giver derved hurtigere resultater. Det egner sig til at lokalisere mikroblokeringer og er fantastisk til smertebehandling.

Mange problematikker kan afhjælpes ved at supplere med laserbehandlinger. Anvendes laserbehandlingen i din muskelterapi koster det ikke ekstra. I nogle tilfælde er det enten hensigtsmæssigt eller nødvendigt at give laserterapi som et selvstændigt behandlingsforløb.

Laserbehandling gør ikke ondt og der er ingen kendte bivirkninger. Der kan være en forøget irritation eller uro i det behandlede område, hvilket aftager i løbet af 12-24 timer.

Er du gravid, epileptiker, hjerte- eller cancerpatient, vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med laserterapi.

Tilføres laserenergi efter en skade, opnår du en acceleration af kroppens naturlige helingsproces. Laserterapi afspænder musklerne, regulerer inflammationsprocessen, øger lymfeaktivitet og blodgennemstrømning. Det accelererer kroppens egne reparationsprocesser, og immunforsvaret styrkes lokalt. Laser øger kollagenproduktionen ved at øge celleaktiviteten i bindevæv, sener og bruskvæv. Det påvirker mitokondriernes produktion af ATP og optimerer iltning og fagocytter (hvide blodlegemer).

Den øgede blodgennemstrømning lokalt i vævet løsner spændinger og blødgør musklerne, og gør dem nemmere at bearbejde manuelt, hvorfor laserterapi er et godt supplement til fysiurgisk massage. Behandling af myoser optimeres ved at laseren stimulerer lymfesystemet, så kroppen udskiller de ophobede affaldsstoffer.

Laserterapi baserer sig på princip fra fysikkens verden
'Energi kan ikke skabes, og energi forsvinder aldrig. Energi kan i stedet ændre form og overføres fra ét objekt til et andet.'

Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som brændstof. Laserlyset trænger med sine helt specielle egenskaber og sin energi dybt ind i vævet til den enkelte celle og mitokondrie, hvor energien absorberes og dermed overføres. Dvs. at cellen får energi til at udføre alle de opgaver, som den i forvejen er programmeret til, heriblandt kroppens naturlige helingsproces.

Nedsat frugtbarhed
Der kan være forskellige årsager til manglende ægløsning. Den hyppigste årsag er polycystisk ovariesyndrom (PCOS), som ses hos 80-90 % af alle kvinder med manglende ægløsning.

Dårlig passage gennem æggelederne kan skyldes tidligere operationer i underlivet eller følger efter underlivsbetændelse. Underlivsbetændelser kan ødelægge æggelederne, danne arvæv og føre til at æggelederne lukkes af. Så kan æg og sædcelle ikke nå hinanden, og det befrugtede æg kan ikke føres fra æggelederen ind i livmoderen. Andre årsager  til nedsat frugtbarhed kan være endometriose, muskelknuder i livmoderen eller et nedsat antal aktive æg tilbage i æggestokkene.

Kan laserterapi hjælpe kvinder
Faktisk ved man endnu ikke præcis, hvordan laserterapi øger chancen for at blive gravid. Til gengæld er der meget viden om effekten af laserterapi på celleniveau. Først og fremmest stimulerer laser mitokondrierne til at producere mere ATP (energi) i cellerne. Dette vil forbedre cellens evne til at formere sig, bevæge sig og sætte sig fast. Hvilket præcis er, hvad et befrugtet æg har behov for.

I forlængelse af dette vil det øgede energiniveau i cellerne forbedre blodcirkulationen, formindske muskelspændinger og reducere inflammation. Disse faktorer er gavnlige for de kvindelige kønsorganer og æggestokkenes slimhindebelægning i særdeleshed. Laserterapi er kendt for sin evne til at normalisere og blødgøre arvæv, som ofte ses som en væsentlig medvirkende faktor ved fertilitetsproblemer. Laserterapi gør at uregelmæssige eller manglende menstruationer normaliseres, smerter og ubehag fra endometriose samt fra PCOS mildnes. Dette vil naturligvis i sig selv øge chancen for at blive gravid.

Nedsat sædkvalitet
WHO anvender en nedre referencegrænse for sædcellekoncentration på 16 mill/ml, antal morfologisk normale (normalt modnede) celler på 4% og 42% motile (bevægelige). Disse grænser er ikke nedre grænser for optimal fertilitetschance. Ifølge Rigshospitalets hjemmeside viser undersøgelser, at en mands fertilitetschance mindskes allerede når sædcellekoncentrationen ligger under 40-50 mill/ml, og antallet af morfologisk normale celler isoleret set er under 9 eller 12%.

Kan laserterapi hjælpe mænd
Forskning viser at mænd med kronisk prostatitis (en vedvarende betændelsestilstand i prostata) generelt har signifikant lavere sædkvalitet. Laserterapiens inflammationsdæmpende effekt er gavnlig på prostata. Den øger også den lokale koncentration af bl.a. hvide blodlegemer, lymfocytter og makrofager, der indgår i det naturlige immunforsvar, samt øger energien (ATP) i immunsystemets celler. 

Laserterapiens forøgelse af energi i sædcellerne forbedrer deres mobilitet. Sædcellernes evne til at bevæge sig  er afgørende for at der sker befrugtning. Det terapeutiske laserlys forbedrer som nævnt blodcirkulationen. Den kan være nedsat af mange årsager. Det kan skyldes muskelspændinger og arvæv, men kan også hænge sammen med den aldersbetingede forsnævring i vores blodkar, der starter langsomt i 20-30 årsalderen. En god blodcirkulation til de reproduktive organer er meget vigtig. Ellers får sædcellerne ikke den næring og ilt, der skal til for at udvikle sig korrekt. Blodcirkulationen er desuden vigtig for hormonernes transport mellem hjernen og de reproduktive organer.

Muskelterapi er en dybdegående behandling til overbelastede, ømme og spændte muskler eller sports- og belasningsskader. Det er en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på kroppens problemområder, hvor der tages udgangspunkt i kroppens anatomiske opbygning.

Her kombineres fysiurgisk massage med de øvrige teknikker, der vil være relevant for netop din problematik - laser, bambus, hotstone, cupping, Gua sha, akupunktur eller akupressur -  som gennem bl.a. nerveimpulspåvirkning øger muligheden for blodgennemstrømning i de relevante områder, så funktionsevnen hurtigt genvindes.

Kombinationen af behandlingsteknikker er udviklet gennem mange års praktiske erfaringer med behandlingsmassage, og gør arbejdet med muskler, sener, led, ledbånd og bindevæv mere effektivt. Muskelterapi forbedrer blodcirkulationen og tilfører muskulaturen ilt, frigør affaldsstoffer og afhjælper væskeophobning (ødemer), hvilket fremmer restitution og netop derfor fx forebygger træningsømhed. Den øgede blodgennemstrømning i musklerne, øger kroppens produktion af endorfiner, som påvirker din psykiske velvære og humøret positivt. Massagens påvirkning af kroppens nervesystem har den positive virkning at kroppen afspændes. 

Sportsmassage, fysiurgisk massage og muskelterapi er flere sider af samme type behandlingsform - kært barn har mange navne!

Muskelterapi med fysiurgisk massage er en udbredt og anerkendt behandling af kroppens muskler og led med det formål at få bevægeapparatet til at fungere optimalt - rette op på bevægeapparatets forskellige svigt eller skader som forårsager smerter, nedsat bevægelsesfrihed og til tider nedsat yde- eller arbejdsevne. Behandlingen tilpasses netop efter dine behov. Du kan vælge lige fra en 40 minutters delbehandling til en 100 minutters helkropsbehandling.

AcuNova akupunktur er endnu en supplerende behandlingsmetode, som kan anvendes i den muskelterapeutiske behandling. Det er en speciel form for akupunktur, der er særdeles god til smertebehandling og behandling af belastnings- og sportsskader. 

AcuNova akupunktur virker via nervesystemet og hjernen, i modsætning til traditionel kinesisk akupunktur, som virker via meridianbanerne. AcuNova behandler årsagen frem for symptomerne ved at bruge naturens egen helingsmetode. En sund krop kan hele sig selv, men når kroppen bliver forstyrret eller blokeret af f.eks. bakterier, virus, trauma, arvelige forhold eller forgiftning kan AcuNova behandlinger genstarte kroppens naturlige helingsproces.

Behandlingen udføres enten med Power Laser eller med nåle

Med en særlig akupunkturspids på Power Laseren kan akupunkturen gives uden at stikke i huden.

Med de tynde sterile engangsnåle, som er mellem 7 og 25 mm lange og max. 0,3 mm tykke stikkes gennem huden, når de indsættes i de relevante led/reflekspunkter - fx fingerled, håndled, knæled, albueled. Der bruges aldrig mere end 2-4 nåle af gangen. Der er et par sekunders smerte ved selve indstikket med nålene, men herefter vil du typisk angive en lettelse af symptomer, og efterhånden også en bedring af funktion i den behandlede kropsdel.

Triggerpunkt akupressur anvendes i den muskelterapeutiske behandling. Behandleren placerer en finger eller akupressurpind direkte i triggerpunktet og øger trykket indtil der mødes en barriere. Trykket fastholdes 10-20 sekunder indtil det mærkes at vævet løsner op. Denne inhibering er ofte meget effektiv, når den gentages nogle gange. Det udløser nogle hormoner lokalt i musklen, som smertelindrer og får musklen til at slappe af. Trykket gør kroppen opmærksom på problemet, og igangsætter derved kroppens naturlige helingsproces i det behandlede område.

Hvad er triggerpunkter
Myofasciale triggerpunkter er et net af hypersensitive og ømme punkter, der ligger i kroppens spændte muskelfibre. Et triggerpunkt er et område i tværstribet skeletmuskulatur, der efter et traume forbliver patologisk i lang tid og kan forårsage smerter og bevægeindskrænkning. Sagt på en anden måde: Et triggerpunkt er en lokal sammentrækning af muskelfibre, som fremkalder en udstrålende ømhed lokalt, strålende smerter andre steder i kroppen eller hæmmer bevægelsesfriheden. Det føles som en øm lille knude, når man trykker. Denne sammentrækning i muskelvævet ligger dybt begravet i selve musklen. De spændte muskelfibre forkorter musklen og skaber en konstant spænding i musklens hæftning. Det giver refererende smerte i tilstødende led og hæmmer kredsløbet, så en ophobning af affaldsstoffer medfører mangel på ilt og næringsstoffer til musklen.

Der findes to typer - latente og aktive triggerpunkter
Et latent triggerpunkt fremkalder en forskudt reflekssmerte og kan udvikle sig til aktive triggerpunkter ved forkert belastning af kroppen. Det giver ikke smerter til daglig, men musklen vil være påvirket, enten ved at have nedsat kraft eller ved at være lidt forkortet. Kun når man trykker på et latent triggerpunkt, kan man fremkalde en refereret smerte.

Triggerpunktet er aktivt når der er en ubalance, skade eller anden problematik i et givent område. En muskel påvirket af et aktivt triggerpunkt, er smertefuld under bevægelse, har nedsat bevægelighed, nedsat styrke og nedsat udholdenhed. Dvs. hvis den refererede smerte opleves spontant i løbet af dagen, enten konstant eller bare nogle gange, er der tale om et aktivt triggerpunkt. Aktive triggerpunkter opstår ved overbelastning, direkte skade på musklen i form af slag eller stød, ensidigt gentaget arbejde, uhensigtsmæssig arbejdsstilling og stress.

Aromaterapi er en over 5000 år gammel metode, som bruges til at stimulere krop og sind. De gamle grækere og romere brugte æteriske olier til medicinske behandlinger. Æteriske olier er koncentreret essens udvundet af blomster, rødder, blade, frø og frugt. Det er flygtige olier, som blander sig i luften, når de bliver opvarmet, og deres kemiske sammensætning har betydning for den enkelte olies egenskaber. Vi sammensætter de æteriske olier, som er virksomme for dine problematikker og ønsker, og anvender i din behandling på følgende måder.

Vi tilbyder aromaterapi som en tillægsbehandling fx til din muskelterapi eller varme massage.

Aromamassage kan gøres på to måder
Den ene måde er, at du optager de æteriske olier gennem huden, når de er blandet i basisolien. Massage med æteriske olier er effektivt, fordi huden dækker et stort område og let absorberer olierne i blodbanen. Mange olier er gode til muskulaturen og afhjælper fx ømme muskler. Det fungerer godt til mindre sportsskader, og kan gøre underværker for krop og sind. Æteriske olier kan have både beroligende og stimulerende virkning på kroppen, og har positiv virkning på immunsystem og centralnervesystem. De kan lindre stress og skabe balance mellem krop og sind. Nogle har en anti-inflammatorisk virkning, og kan hjælpe i forhold til led- og gigtsmerter.  

Den anden måde er gennem lugtesansen. I din næse findes der omkring 40 millioner olfaktoriske neuron-receptorer, og de æteriske olier stimulerer disse lugtreceptorer, som sender meddelelser via nervesystemet til det limbiske system. Den del af hjernen, der styrer vores følelsesmæssige reaktioner, forskellige kropsfunktioner og adfærd. De æteriske olier arbejder effektivt i åndedrætssystemet, og deres unikke egenskaber kan hjælpe i bihuler og bryst eller lindre allergier. I aromadiffuseren nedbrydes de æteriske olier i mindre molekyler og spredes jævnt i luften i en behagelig koncentration, der gør det let at trække vejret. Diffusseren gør sit arbejde, mens du nyder din massage.

Er du multiallergiker eller har kraftig eksem, vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med Aromamassage.

Der er faktisk en tredje måde!
Man kan lave en aroma-kompression. Kompression er en yderst effektiv metode til smertelindring og bruges ofte i almindelig førstehjælp.
En varm
kompression med æteriske olier, kan bruges til at lindre kroniske rygsmerter og periodekramper.
En kold kompression med æteriske olier kan bruges til forstuvninger, hovedpine og for at reducere hævelse. Denne metode er særligt velegnet til sportsskader og ømme muskler.

Lokal smerte

Der skyldes irritation af noget væv, hvor lokale smertenerver bliver aktiveret. Det er for eksempel bistikket eller fibersprængningen i baglåret, som gør ondt der hvor skaden eller irritationen i vævet er lokaliseret.

Radikulær smerte

Der skyldes irritation af nervevæv. Det kan være en nerve som er kommet i klemme pga. en diskusprolaps i ryggen, så det gør ondt ned i benet, eller et slag på albuen, så det snurrer og gør ondt ud i lillefingeren. Denne smerte følger nervens forløb, og det gør ondt hvor nerven skal forsyne kroppen med følesans.

 

Refereret smerte

Der typisk opleves lidt diffus og svær at lokalisere præcist, men er dyb og murrende. Den refererede smerte i et triggerpunkt kan opleves et andet sted, end der hvor den reelt er, fordi smertenerverne fra forskellige organer og væv vil konvergere, altså smelte sammen til én nervetråd, inden den løber ind i centralnervesystemet. Hjernen kan derfor mistolke et smertesignal til at komme fra en anden del af kroppen. Refereret smerte kan opstå i indre organer. Mange kvinder oplever at menstruationssmerter gør ondt i lænden, det er refererede smerter fra livmoderen. En blodprop i hjertet kan give refereret smerte til venstre arm. Led kan give refererede smerter, fx kan slidgigt i hoften give refererede smerter i knæet som eneste symptom. I et triggerpunkt refereres smerten altid væk fra kroppens centrum. Den er sjældent under knæ- eller albueniveau og krydser aldrig midtlinjen.

Bambusmassage er blevet anvendt i århundreder i sydøstasien, og anvendes hos os som endnu en kombinationsteknik i den muskelterapeutiske behandling. 

Vi tilbyder varm bambusmassage.

Det kan enten være en dybdegående fysiurgisk behandling, som på grund af sin drænende og beroligende effekt er ideel for sportsfolk. Ved at bruge bambusredskaber kan massagen udføres med et meget dybere pres.

Eller det kan være en wellnessbehandling, som er en blidere helkropsmassage, der kan bruges både afslappende og stimulerende til krop og ansigt.

Bambusmassage er en god massageform både for mænd og kvinder. Det er også yderst effektiv ved tilstedeværelse af cellulitis, så du kan vælge det som en Cellulite massage, hvor fokus er fjernelse af appelsinhud. 

Er du gravid, epileptiker, bløder, har en sygdom med nerveskader eller hvor følelse er mistet (fx neuropati), er hjerte- eller cancerpatient vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med bambusmassage.

Hvordan foregår en behandling!
En bambusmassage udføres med bambuspinde og bambusruller i forskellige længder og tykkelser, som enten opvarmes eller bruges ved stuetemperatur. Bambusredskaberne erstatter terapeutens hånd og rulles over musklerne og kombineres med tryk for at opnå højere effekt.

Ligesom al anden dybdegående massage forbedrer bambusmassage cirkulationen i kroppen, når bambusredskaberne rulles over musklerne. Det spreder varme og stimulerer kroppens hud og muskelvæv. Det frigiver spændinger og endorfiner - kroppens naturlige smertestillende middel.

Hotstone kan supplere behandlingen i muskelterapi, hvor de varme sten i kombination med manuel fysiurgisk massage og akupressur anvendes mod dine fysiske symptomer og skader.

En varm massage med Hotstone, er enten en dybdegående fysiurgisk behandling, hvor hele behandlingen foregår med de varme sten, eller en wellness behandling, hvor vi masserer kroppens øverste muskellag med de varme sten. Her arbejdes mere med lange, flydende strøg uden nogen form for smerte - en sanselig, afstressende og afslappende velværeoplevelse.

I Hotstone massage bruges 53-57 grader opvarmede lavasten som en forlængelse af hænderne til at massere med. Varmen fra stenene opvarmer musklerne og virker afslappende på kroppen. Massagen beroliger nervesystem samt stimulerer kroppens energisystem, kredsløb og lymfesystem. Under behandlingen kan bruges særlige sten til triggerpunkter, og der kan lægges sten på meridianbaner og chakraer, hvor de afbalancerer og opvarmer kroppen.

Er du gravid, epileptiker, bløder, har en sygdom med nerveskader eller hvor følelse er mistet (fx neuropati), er hjerte- eller cancerpatient, har forbrænding, kraftig eksem eller psoriasis, vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med Hotstone massage.

Massage med varme lavasten er effektiv på såvel det fysiske som mentale plan.

Vi tilbyder elektrisk cupping. En mere moderne form for cupping, hvor apparatet samtidigt frigiver infrarød lys i det område den er sat på. Der bruges maksimalt to sugekopper samtidig, for at kroppen ikke bliver overstimuleret, da det er en virkelig dyb form for massage med 'sugekop'.

Cupping øger blodcirkulation, løsner op i dybe spændinger og frigiver affaldsstoffer. Det er yderst effektiv ved spændinger, smerter, inflammation, kredsløbsproblemer og ødemer.

Er du gravid eller ammer, har en diskusprolaps eller en meniskskade, får blodfortyndende eller har en blødersygdom, er cancerpatient eller er i akutfasen efter en skade, vil vi er forsigtighedsprincip ikke behandle dig med infrarød dynamisk cupping.

Hvad er cupping
Cupping er en gammel kinesisk behandlingsform, hvor en hul genstand sættes et sted på kroppen, og der skabes vakuum i den. Det skaber undertryk i huden og det underliggende væv, og denne dybe bindevævsmassage giver ilt og næring til det behandlede område. Det fremmer lokal blodcirkulation og frigiver affaldsstoffer, som transporteres via lymfesystemet ud af kroppen.

Infrarød 'Gua Sha' cupping
Gua Sha er også en gammel kinesisk behandlingsteknik, som har været brugt i flere tusind år i Asien. Ved at skrabe på huden fjernes smerter, spændinger og affaldsstoffer. Gua betyder 'skrabe' og Sha betyder 'rødme'. Denne type cupping er Gua Sha kombineret med et let vakuum, hvor vi skraber og trækker i fibrene.

Infrarød dynamisk cupping
Det er elektrisk cupping kombineret med infrarødt lys. En proces med rytmisk vekslen mellem sug og frigivelse, som har en markant effekt på stimuleringen af de subkutane nerver - dvs. de nerver der er placeret i bindevævet - hvilket fremskynder restitutionsproces og afspænding af muskler samt reducerer smerter og ømhed. Det infrarøde lys (RLT) lindrer inflammation og smerte samt medvirker til hurtigere heling af hud og muskelvæv.

Infrarød dynamisk cupping gør ikke direkte ondt, men det kan mærkes alt efter hvor kraftigt et sug/vakuum der behandles med, og hvor spændt du er i området. Det strammer i huden, og kan give et mærke på det behandlede område, ligesom ved traditionel cupping. Det forsvinder efter 3-5 dage afhængig af hudtype, affaldsstoffer m.m.

Det infrarøde saunatæppe giver ved hjælp af infrarød teknologi en dyb, gennemtrængende varme, hvor kroppen varmes indefra og ud. Det er ikke varme som du kender det fra en traditionel sauna. Infrarød varme giver en dejlig blid varme til hele kroppen og øger blodgennemstrømningen, hvorved muskler og led får tilført mere ilt og næringsstoffer. Herved optimeres din krops eget selvhelbredende system. Den infrarøde varme bidrager til at spændinger mindskes, musklerne bliver afslappet og giver en dybdeudrensning af affaldsstoffer.  På bare 20 minutter kan man blive afstresset og klar til at tage fat igen.

Er du gravid, har åbne sår, pacemaker eller en hjertesygdom vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med infrarød saunatæppe. Har du en sygdom med nedsat evne til at svede, er varmesensitiv, har implantater eller tager depotmedicin anbefaler vi, at du får grønt lys af din læge inden brug af saunatæppe. 

 

Stimulerer kroppens egne evner
Huden er kroppens største organ og en vigtig del af immunforsvaret. Den beskytter indre organer og er tæt forbundet med nervesystemet. Infrarød varme trænger 3-4 cm ned gennem hudlagene og hjælper kroppen med at udskille affaldsstoffer, toksiner og mikrobakterier som har ophobet sig i organismen. Herved reduceres også de hormonforstyrrende stoffer, der kan skade vores forplantningsevne eller give livsstilssygdomme. Samtidig bliver kroppens immunforsvar styrket.

Infrarød sauna kan have positiv effekt på både fysiske og psykiske skavanker, fx kan det lindre forkølelse, bekæmpe betændelse, lindre smerter i led og muskler, sænke blodtrykket, afhjælpe fibromyalgi, psoriasis, overvægt, slid- og leddegigt, manglende energi, højt kolesteroltal og optimere musklernes evne til at restituere efter sport. Det kan også stimulere koncentrationsevnen, øge hudens elasticitet og afhjælpe cellulitis, mindske stress og give bedre søvn.

Kort sagt er infrarød varme gavnligt for alle, der bare vil fungere bedst muligt i hverdagen, optimere deres træning med minimal ømhed eller komme sig hurtigere efter skader.

I japansk lifting arbejdes manuelt i hele ansigtet. Ved at stimulere punkter og zoner i kombination med muskelstimulerende teknikker øges blodgennemstrømning og ansigtet drænes for affaldsstoffer. Der arbejdes med muskler, kredsløb, lymfe- og nervesystemet. Det handler om kropsfunktion, systemregulering og øget muskeltonus generelt i hele ansigtet. Gevinsten ved behandlingen er en kombination af anti-rynke, anti-stress, fornyet glød og velvære.

Indre balance
Ifølge japansk tradition er skønhed et spejl af den indre balance mellem sind og krop. I Japan blev metoden brugt til at opretholde den frie bevægelighed i kroppen og vedligeholde både en fysisk og mental balance. Samtidig med at der sikres et smukt og afslappet ansigt gennem energigivende terapeutiske teknikker.

Helt konkret stimuleres 24 akupunkturpunkter i ansigtet, hvilket påvirker kroppens energisystem. Alle kroppens funktioner stimuleres og reguleres, mens ansigtets hud, væv og muskler behandles. 

For alle aldre
Der er ingen bivirkninger ved behandlingen. Den er for både mænd og kvinder i alle aldre. For yngre er behandlingens effekt forebyggelse og afstresning. Allerede i 20'erne ses en naturlig nedgang i hudens produktion af antioxidanter. I 30'erne starter produktionen af kollagen i huden at falde, så huden får sværere ved at reparere sig selv. Fra 40'erne begynder cellerne at ældes og bliver langsommere til at danne nye celler. Hudens barriere svækkes i 50'erne, hvilket gør det sværere at holde den fugtet. 

 
Vores liv kan ses i vores ansigt! Behandlingen kan reducere poser og mørke rander under øjnene samt de lidt tunge øjenlåg. Den kan reducere de fine linjer. Ved et mere intensivt forløb kan den reducere rynker. Japansk lifting kan også have en positiv effekt på fx hovedpine, kæbespændinger, fordøjelse og din mentale helse.


100% naturlig ansigtsbehandling
Behandlingen starter med at ansigtet afrenses og der lægges en spirulina-maske.

Spirulina er en alge, der indeholder afgiftende klorofyl, antioxidanter og fedtsyrer samt et væld af essentielle aminosyrer, fx alle B-vitaminer og mineraler som jern, magnesium, zink og selen. Algen er i stand til at reparere DNA-skader ved hjælp af sit høje indhold af antioxidanter. Den hæmmer inflammation og kan trylle med alt fra solbrændt, irriteret eller tør hud.

Mens masken virker får du en skøn aromaterapeutisk håndmassage, som indledes med tørbørstning af arme og hænder for at stimulere blodcirkulationen.


Når masken er fjernet udføres den japanske lifting. Her arbejdes med kombinationen af ansigtszoneterapi, akupressur, lymfedrænage og ansigtsmassage. Her anvendes hybenkerneolie, der virker regenererende på huden, er opbyggende på celleplan samt tilfører fugt og næring. Desuden kan den nedtone solskader, brune hudskjolder og fine linjer samt forebygge ældning, uren hud, eksem og udslæt.


Ansigtet afrenses igen, og masseres med saltsten. Endelig afsluttes med at øjenpartiet duppes med en øjenserum og stimuleres med akupressur samt at hele ansigtet fugtes med vores særlige ansigtsolie.

Vibrationstræning er oprindeligt udviklet til astronauter. Så de ikke mister muskelmasse og knoglemasse, når de svæver vægtløse rundt og ikke kan holde deres fysiske tilstand i top. Konceptet bag maskinen er udviklet på principperne for Pilates. Altså toning og styrkelse af kroppen, forbedring af balanceevne og indre kropsstabilitet.

Det er en styrkende behandling, der øger muskelmasse og knogletæthed, styrker bækkenbunden, stimulerer blodcirkulationen, forbedrer balance og kropsholdning, øger kalorieforbrænding og stofskifte. Vibrationerne stimulerer musklerne, som konstant skal tilpasse sig bevægelserne. Kan tilpasses alle - uanset om du er atlet eller har et fysisk handicap.

Hvordan fungerer det
Du kan reelt nøjes med bare at stå den, da op til 98% af alle kroppens muskler aktiveres i nogen grad af vibrationerne.
Maskinen har 20 hastigheder, og du kan manuelt sætte både hastighed og tid. Eller du kan anvende et af maskinens fire autoprogrammer, som øger og sænker hastigheden på faste tidspunkter. Det er baseret på intervaltræningsprincippet med høj intensitet i korte intervaller. 


Nye brugere bør de første gange kun bruge maskinen i max. 5 minutter og kun op til hastighed 10. Det er vigtigt ikke at presse din krop ud over dine grænser. I stedet bør fokuseres på vejrtrækning og tyngdepunkt, at udvikle din kerne-muskelstyrke, forbedre din kropsholdning, balance og fleksibilitet. Øvede brugere anbefales at bruge maskinen højst 15 minutter ad gangen, og max. 3 gange om ugen.


Lav frekvens fremmer muskelafslapning og balancetræning. Mellemfrekvens fremmer kroppens koordinationsevne samt gendanner og styrker muskler, ledbånd og sener. Højfrekvens fremmer musklernes udholdenhed, kapacitet og restitution.


Kontraindikationer

Vibrationstræneren må ikke anvendes mindre end 30 minutter efter indtagelse af et måltid. Den må ikke anvendes hvis du er gravid, har lidt af akut venetrombose, hjerneblødning eller alvorlige hjerteproblemer samt hvis du inden for de seneste 6 måneder har fået indopereret hofte-og knæproteser, metalstifter, bolte eller plader. Må ikke anvendes af børn under 12 år.

© 2022 muskelapeuten.dk

Højstens boulevard 8, 2605 Brøndby

Med studiekort får du -15% -> rabatkode: studerende

Førtidspensionister får -15% -> rabatkode: førtid

 

25% rabat på første behandling

Introduktionstilbud frem til 30/4 -> rabatkode: INTRO

 

Rabatkoder kan ikke kombineres.
De gælder ikke til køb af gavekort eller hjemmebehandlinger.

Når du booker din behandling

får du straks en bekræftelse på mail, og 24 timer før din behandling sendes en SMS med påmindelse

Du skal ikke have noget med

Alle behandlinger er inklusiv tid til journalføring, omklædning m.v., hvilket influerer på den effektive behandlingstid. Ved din første behandling skal du forvente, at vi bruger de første 10 minutter på en uddybende samtale og journaloprettelse. Ved bl.a. Laserterapi skal du altid starte ud med at booke Første behandling, og her finder vi ud af, hvilket forløb du har brug for til at blive din skade eller problematikker kvit.

Der sprittes af efter behov. Der ligger et nyvasket tæppe klar, og der lægges altid ny afdækning eller nyt engangsbetræk på briks og hovedstøtte. Din behandling foregår i samarbejde med dig og med respekt for dine grænser og behov.

Under behandlingen sikres dit velbehag med varmetæppe på briksen og tæppe til at have over sig. Briksen er elektrisk, og kan hæve/sænke, så det er nemt at komme på og af.
Ved slut af en behandling tilbyder vi vand – husk altid at drikke rigeligt efter en behandling!

Mange mærker en effekt allerede efter første behandling. En længerevarende eller permanent effekt kræver ofte et forløb med flere behandlinger. Du kan spare en del ved at købe klippekort til dit forløb i stedet for at købe det som enkeltbehandlinger. Det anbefales at få muskelterapi regelmæssigt – tjek vores abonnementsordning.

Er her en rabat til dig?

Med studiekort får du -10% -> rabatkode: studerende
Pensionister (også førtidspensionister) får -10% -> rabatkode: pensionist

Øvrige rabatter eller tilbud kan ikke kombineres.
De gælder ikke til køb af gavekort.

Infrarød saunatæppe og vibrationstræning
Hvis du bestiller 4 ens behandlinger samtidigt, får du den 5. gratis!
Udløses når du kommer til nr. 1 behandling.
Du får 40% rabat på saunatæppe eller vibrationstræning,
hvis det bestilles som tillægsbehandling samtidig med en anden behandling 

Gør en god handel -> se på forsiden ‘månedens sweet deal’

Afprøv om muskelterapi er noget for dig!
35% rabat på din første 80 min. behandling hos os