BEHANDLINGER

bliv klogere på os

Hvilken muskelterapi behandling skal du vælge

40 min. behandling anbefales til at vedligeholde eller til en
specifik akut skade

<—————-

60 min. behandling anbefales til vedligeholdelse og til specifikke områder,
hvor problematikken allerede er kendt

<————

80 min. behandling anbefales ved første behandling. Her afdækkes hele kroppen ift. dine specifikke smerter, spændinger, hævelser og skader i muskulaturen

<———

100 min. behandling anbefales når hele kroppen og ansigt ønskes masseret, og der samtidig skal være tid til at gå i dybden med særlige fokusområder

<——

Ved helkropsbehandlinger er beskrevet hvilke områder massagen kan dække. Hvor mange af disse områder vi når, afhænger af om massagen fokuseres på et eller flere særlige områder og specifikke problematikker.

Læs nærmere om behandlingsteknikkerne

Muskelterapi er en dybdegående behandling til overbelastede, ømme og spændte muskler eller sports- og belasningsskader. Det er en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på kroppens problemområder, hvor der tages udgangspunkt i kroppens anatomiske opbygning.

Her kombineres fysiurgisk massage med de øvrige teknikker, der vil være relevant for netop din problematik - laser, bambus, hotstone, cupping, Gua sha, akupunktur eller akupressur -  som gennem bl.a. nerveimpulspåvirkning øger muligheden for blodgennemstrømning i de relevante områder, så funktionsevnen hurtigt genvindes.

Kombinationen af behandlingsteknikker er udviklet gennem mange års praktiske erfaringer med behandlingsmassage, og gør arbejdet med muskler, sener, led, ledbånd og bindevæv mere effektivt. Muskelterapi forbedrer blodcirkulationen og tilfører muskulaturen ilt, frigør affaldsstoffer og afhjælper væskeophobning (ødemer), hvilket fremmer restitution og netop derfor fx forebygger træningsømhed. Den øgede blodgennemstrømning i musklerne, øger kroppens produktion af endorfiner, som påvirker din psykiske velvære og humøret positivt. Massagens påvirkning af kroppens nervesystem har den positive virkning at kroppen afspændes. 

Sportsmassage, fysiurgisk massage og muskelterapi er flere sider af samme type behandlingsform - kært barn har mange navne!

Muskelterapi med fysiurgisk massage er en udbredt og anerkendt behandling af kroppens muskler og led med det formål at få bevægeapparatet til at fungere optimalt - rette op på bevægeapparatets forskellige svigt eller skader som forårsager smerter, nedsat bevægelsesfrihed og til tider nedsat yde- eller arbejdsevne. Behandlingen tilpasses netop efter dine behov. Du kan vælge lige fra en 40 minutters delbehandling til en 100 minutters helkropsbehandling.

Lokal smerte, som skyldes irritation af noget væv, hvor lokale smertenerver bliver aktiveret. Det er for eksempel bistikket eller fibersprængningen i baglåret, som gør ondt der hvor skaden eller irritationen i vævet er lokaliseret.

Radikulær smerte, som skyldes irritation af nervevæv. Det kan være en nerve som er kommet i klemme pga. en diskusprolaps i ryggen, så det gør ondt ned i benet, eller et slag på albuen, så det snurrer og gør ondt ud i lillefingeren. Denne smerte følger nervens forløb, og det gør ondt hvor nerven skal forsyne kroppen med følesans.

Refereret smerte, som typisk opleves lidt diffus og svær at lokalisere præcist, men er dyb og murrende. Den refererede smerte i et triggerpunkt kan opleves et andet sted, end der hvor den reelt er, fordi smertenerverne fra forskellige organer og væv vil konvergere, altså smelte sammen til én nervetråd, inden den løber ind i centralnervesystemet. Hjernen kan derfor mistolke et smertesignal til at komme fra en anden del af kroppen. Refereret smerte kan opstå i indre organer. Mange kvinder oplever at menstruationssmerter gør ondt i lænden, det er refererede smerter fra livmoderen. En blodprop i hjertet kan give refereret smerte til venstre arm. Led kan give refererede smerter, fx kan slidgigt i hoften give refererede smerter i knæet som eneste symptom. I et triggerpunkt refereres smerten altid væk fra kroppens centrum. Den er sjældent under knæ- eller albueniveau og krydser aldrig midtlinjen.

Triggerpunkt akupressur anvendes i den muskelterapeutiske behandling. Behandleren placerer en finger eller akupressurpind direkte i triggerpunktet og øger trykket indtil der mødes en barriere. Trykket fastholdes 10-20 sekunder indtil det mærkes at vævet løsner op. Denne inhibering er ofte meget effektiv, når den gentages nogle gange. Det udløser nogle hormoner lokalt i musklen, som smertelindrer og får musklen til at slappe af. Trykket gør kroppen opmærksom på problemet, og igangsætter derved kroppens naturlige helingsproces i det behandlede område.

Hvad er triggerpunkter
Myofasciale triggerpunkter er et net af hypersensitive og ømme punkter, der ligger i kroppens spændte muskelfibre. Et triggerpunkt er et område i tværstribet skeletmuskulatur, der efter et traume forbliver patologisk i lang tid og kan forårsage smerter og bevægeindskrænkning. Sagt på en anden måde: Et triggerpunkt er en lokal sammentrækning af muskelfibre, som fremkalder en udstrålende ømhed lokalt, strålende smerter andre steder i kroppen eller hæmmer bevægelsesfriheden. Det føles som en øm lille knude, når man trykker. Denne sammentrækning i muskelvævet ligger dybt begravet i selve musklen. De spændte muskelfibre forkorter musklen og skaber en konstant spænding i musklens hæftning, som giver refererende smerte i tilstødende led og hæmmer kredsløbet, så en ophobning af affaldsstoffer medfører mangel på ilt og næringsstoffer til musklen.

Der findes to typer - latente og aktive triggerpunkter
Et latent triggerpunkt fremkalder en forskudt reflekssmerte og kan udvikle sig til aktive triggerpunkter ved forkert belastning af kroppen. Det giver ikke smerter til daglig, men musklen vil være påvirket, enten ved at have nedsat kraft eller ved at være lidt forkortet. Kun når man trykker på et latent triggerpunkt, kan man fremkalde en refereret smerte.

Triggerpunktet er aktivt når der er en ubalance, skade eller anden problematik i et givent område. En muskel påvirket af et aktivt triggerpunkt, er smertefuld under bevægelse, har nedsat bevægelighed, nedsat styrke og nedsat udholdenhed. Dvs. hvis den refererede smerte opleves spontant i løbet af dagen, enten konstant eller bare nogle gange, er der tale om et aktivt triggerpunkt. Aktive triggerpunkter opstår ved overbelastning, direkte skade på musklen i form af slag eller stød, ensidigt gentaget arbejde, uhensigtsmæssig arbejdsstilling og stress.

AcuNova akupunktur er endnu en supplerende behandlingsmetode, som kan anvendes i den muskelterapeutiske behandling. Det er en speciel form for akupunktur, der er særdeles god til smertebehandling og behandling af belastnings- og sportsskader. 

AcuNova akupunktur virker via nervesystemet og hjernen, i modsætning til traditionel kinesisk akupunktur, som virker via meridianbanerne. AcuNova behandler årsagen frem for symptomerne ved at bruge naturens egen helingsmetode. En sund krop kan hele sig selv, men når kroppen bliver forstyrret eller blokeret af f.eks. bakterier, virus, trauma, arvelige forhold eller forgiftning kan AcuNova behandlinger genstarte kroppens naturlige helingsproces.

Nålene er mellem 7 og 25 mm lange og max. 0,3 mm tykke. De tynde sterile engangsnåle indsættes i de relevante led fx fingerled, håndled, knæled, albueled (reflekspunkter). Der bruges aldrig mere end 2-4 nåle af gangen, men de kan flyttes fra et led til et andet efter 10 minutter for at få den bedste effekt. Der er et par sekunders smerte ved selve indstikket med nålene, men herefter vil du typisk angive en lettelse af symptomer, og efterhånden også en bedring af funktion i den behandlede kropsdel.

Mange problematikker kan afhjælpes ved at supplere med laserbehandlinger. Anvendes laserbehandlingen i din muskelterapi koster det ikke ekstra. I nogle tilfælde er det enten hensigtsmæssigt eller nødvendigt at give laserterapi som et selvstændigt behandlingsforløb.

Laserbehandling gør ikke ondt og der er ingen kendte bivirkninger. Der kan være en forøget irritation eller uro i det behandlede område, hvilket aftager i løbet af 12-24 timer.

Er du gravid, epileptiker, hjerte- eller cancerpatient, vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med laserterapi.

Tilføres laserenergi efter en skade, opnår du en acceleration af kroppens naturlige helingsproces. Laserterapi afspænder musklerne, regulerer inflammationsprocessen, øger lymfeaktivitet og blodgennemstrømning. Det accelererer kroppens egne reparationsprocesser, og immunforsvaret styrkes lokalt. Laser øger kollagenproduktionen ved at øge celleaktiviteten i bindevæv, sener og bruskvæv. Det påvirker mitokondriernes produktion af ATP og optimerer iltning og fagocytter (hvide blodlegemer).

Den øgede blodgennemstrømning lokalt i vævet løsner spændinger og blødgør musklerne, og gør dem nemmere at bearbejde manuelt, hvorfor laserterapi er et godt supplement til fysiurgisk massage. Behandling af myoser optimeres ved at laseren stimulerer lymfesystemet, så kroppen udskiller de ophobede affaldsstoffer.

Laserterapi baserer sig på princip fra fysikkens verden
'Energi kan ikke skabes, og energi forsvinder aldrig. Energi kan i stedet ændre form og overføres fra ét objekt til et andet.'

Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som brændstof. Laserlyset trænger med sine helt specielle egenskaber og sin energi dybt ind i vævet til den enkelte celle og mitokondrie, hvor energien absorberes og dermed overføres. Dvs. at cellen får energi til at udføre alle de opgaver, som den i forvejen er programmeret til, heriblandt kroppens naturlige helingsproces.

Hotstone kan supplere behandlingen i muskelterapi, hvor de varme sten i kombination med manuel fysiurgisk massage og akupressur anvendes mod dine fysiske symptomer og skader.
Hotstone tilbydes som wellness behandling, hvor vi masserer kroppens øverste muskellag. Her arbejdes mere med lange, flydende strøg uden nogen form for smerte - en sanselig, afstressende og afslappende velværeoplevelse.

Endelig tilbydes en varm massage med Hotstone, som er en dybdegående fysiurgisk behandling, hvor hele behandlingen foregår med de varme sten.

I Hotstone massage bruges 53-57 grader opvarmede lavasten som en forlængelse af hænderne til at massere med. Varmen fra stenene opvarmer musklerne og virker afslappende på kroppen. Massagen beroliger nervesystem samt stimulerer kroppens energisystem, kredsløb og lymfesystem. Under behandlingen kan bruges særlige sten til triggerpunkter, og der kan lægges sten på meridianbaner og chakraer, hvor de afbalancerer og opvarmer kroppen.

Er du gravid, epileptiker, bløder, har en sygdom med nerveskader eller hvor følelse er mistet (fx neuropati), er hjerte- eller cancerpatient, har forbrænding, kraftig eksem eller psoriasis, vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med Hotstone massage.

Massage med varme lavasten er effektiv på såvel det fysiske som mentale plan.

Bambusmassage er blevet anvendt i århundreder i sydøstasien, og anvendes hos os som endnu en kombinationsteknik i den muskelterapeutiske behandling. 

Bambusmassage tilbydes som en wellnessbehandling. Her er det en blidere helkropsmassage, der kan bruges både afslappende og stimulerende til krop og ansigt.

Vi tilbyder en varm bambusmassage, der er en dybdegående fysiurgisk behandling. Det er en god massageform både for mænd og kvinder. På grund af sin drænende og beroligende effekt er det en behandling som er ideel for sportsfolk. Ved at bruge bambusredskaber kan massagen udføres med et meget dybere pres.

Bambusmassage er også yderst effektiv ved tilstedeværelse af cellulitis og tilbydes som en Anti-cellulite massage, hvor fokus er fjernelse af appelsinhud. 

Er du gravid, epileptiker, bløder, har en sygdom med nerveskader eller hvor følelse er mistet (fx neuropati), er hjerte- eller cancerpatient vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med bambusmassage.

Hvordan foregår en behandling!
En bambusmassage udføres med bambuspinde og bambusruller i forskellige længder og tykkelser, som enten opvarmes eller bruges ved stuetemperatur. Bambusredskaberne erstatter terapeutens hånd og rulles over musklerne og kombineres med tryk for at opnå højere effekt.

Ligesom al anden dybdegående massage forbedrer bambusmassage cirkulationen i kroppen, når bambusredskaberne rulles over musklerne. Det spreder varme og stimulerer kroppens hud og muskelvæv. Det frigiver spændinger og endorfiner - kroppens naturlige smertestillende middel.

Aromaterapi er en over 5000 år gammel metode, som bruges til at stimulere krop og sind. De gamle grækere og romere brugte æteriske olier til medicinske behandlinger. Æteriske olier er koncentreret essens udvundet af blomster, rødder, blade, frø og frugt. Det er flygtige olier, som blander sig i luften, når de bliver opvarmet, og deres kemiske sammensætning har betydning for den enkelte olies egenskaber. Vi sammensætter de æteriske olier, som er virksomme for dine problematikker og ønsker, og anvender i din behandling på følgende måder.

Aromamassage kan gøres på to måder
Den ene måde er, at du optager de æteriske olier gennem huden, når de er blandet i basisolien. Massage med æteriske olier er effektivt, fordi huden dækker et stort område og let absorberer olierne i blodbanen. Mange olier er gode til muskulaturen og afhjælper fx ømme muskler. Det fungerer godt til mindre sportsskader, og kan gøre underværker for krop og sind. Æteriske olier kan have både beroligende og stimulerende virkning på kroppen, og har positiv virkning på immunsystem og centralnervesystem. De kan lindre stress og skabe balance mellem krop og sind. Nogle har en anti-inflammatorisk virkning, og kan hjælpe i forhold til led- og gigtsmerter.  

Den anden måde er gennem lugtesansen. I din næse findes der omkring 40 millioner olfaktoriske neuron-receptorer, og de æteriske olier stimulerer disse lugtreceptorer, som sender meddelelser via nervesystemet til det limbiske system - den del af hjernen, der styrer vores følelsesmæssige reaktioner, forskellige kropsfunktioner og adfærd. De æteriske olier arbejder effektivt i åndedrætssystemet, og deres unikke egenskaber kan hjælpe i bihuler og bryst eller lindre allergier. I aromadiffuseren nedbrydes de æteriske olier i mindre molekyler og spredes jævnt i luften i en behagelig koncentration, der gør det let at trække vejret. Diffusseren gør sit arbejde, mens du nyder din massage.

Er du multiallergiker eller har kraftig eksem, vil vi af forsigtighedsprincip ikke behandle dig med Aromamassage.

Der er faktisk en tredje måde!
Man kan lave en aroma-kompression. Kompression er en yderst effektiv metode til smertelindring og bruges ofte i almindelig førstehjælp.
En varm
kompression med æteriske olier, kan bruges til at lindre kroniske rygsmerter og periodekramper.
En kold kompression med æteriske olier kan bruges til forstuvninger, hovedpine og for at reducere hævelse. Denne metode er særligt velegnet til sportsskader og ømme muskler.

© 2022 muskelapeuten.dk

Højstens boulevard 8, 2605 Brøndby

Med studiekort får du -15% -> rabatkode: studerende

Førtidspensionister får -15% -> rabatkode: førtid

 

25% rabat på første behandling

Introduktionstilbud frem til 30/4 -> rabatkode: INTRO

 

Rabatkoder kan ikke kombineres.
De gælder ikke til køb af gavekort eller hjemmebehandlinger.

Når du booker din behandling

får du straks en bekræftelse på mail, og 24 timer før din behandling sendes en SMS med påmindelse

Du skal ikke have noget med

Alle behandlinger er inklusiv tid til journalføring, omklædning m.v., hvilket influerer på den effektive behandlingstid. Ved din første behandling skal du forvente, at vi bruger de første 10 minutter på en uddybende samtale og journaloprettelse. Ved bl.a. Laserterapi skal du altid starte ud med at booke Første behandling, og her finder vi ud af, hvilket forløb du har brug for til at blive din skade eller problematikker kvit.

Der sprittes af efter behov. Der ligger et nyvasket tæppe klar, og der lægges altid ny afdækning eller nyt engangsbetræk på briks og hovedstøtte. Din behandling foregår i samarbejde med dig og med respekt for dine grænser og behov.

Under behandlingen sikres dit velbehag med varmetæppe på briksen og tæppe til at have over sig. Briksen er elektrisk, og kan hæve/sænke, så det er nemt at komme på og af.
Ved slut af en behandling tilbyder vi vand – husk altid at drikke rigeligt efter en behandling!

Mange mærker en effekt allerede efter første behandling. En længerevarende eller permanent effekt kræver ofte et forløb med flere behandlinger. Du kan spare en del ved at købe klippekort til dit forløb i stedet for at købe det som enkeltbehandlinger. Det anbefales at få muskelterapi regelmæssigt – tjek vores abonnementsordning.

Er her en rabat til dig?

Rabatter eller tilbud kan ikke kombineres.
De gælder ikke til køb af gavekort.

Med studiekort får du -10% -> rabatkode: studerende
Pensionister (også førtidspensionister) får -10% -> rabatkode: pensionist

Du får 50% rabat på saunatæppe eller vibrationstræning,
hvis det bestilles samtidig med en anden behandling 

Infrarød behandling og vibrationstræning
Hvis du bestiller 4 ens behandlinger samtidigt, får du den 5. gratis!
 udløses når du kommer til nr. 1 behandling

Gør en god handel -> se på forsiden ‘månedens sweet deal’

Afprøv om muskelterapi er noget for dig!
35% rabat på første 80 min. behandling hos os